Välj den lämpligaste reseförsäkringen

24.4.2015
0 betyg
Välj den lämpligaste reseförsäkringen

Ersätter reseförsäkringen idrottsskador? Ska man teckna en egen försäkring för barnen? Räcker det med hemförsäkringen på en semesterresa? Följande tips hjälper dig att välja en lämplig reseförsäkring.

En reseförsäkring garanterar en bekymmerslös semester, för den ersätter som det sker något oväntat under resan. För att försäkringen ska passa just ditt sätt att resa, är det bra om du funderar på dina resvanor redan vid valet av försäkring. Om du reser mer sällan än en gång om året, kan en försäkring som tecknas för en resa ge ett tillräckligt skydd. Om du däremot reser en till två gånger om året drar du nytta av en kontinuerlig reseförsäkring.

Utöver priset på reseförsäkringen lönar det sig att fundera på innehåll, varaktighet och begränsningar. Det är samtidigt skäl att fundera på om du också behöver en resgodsförsäkring för resan. Om du tar med annat på resan än strandsandaler, till exempel en dyr dator och systemkamera, lönar det sig att teckna en resgodsförsäkring.

Det är dessutom bra att tar reda på vilka skador som dina övriga försäkringar, såsom hemförsäkringen och personförsäkringen, redan ersätter. Andra försäkringar ger emellertid inte ett lika heltäckande skydd som en reseförsäkring, som det är skäl att teckna i synnerhet vid resor utanför Europa, men en sådan rekommenderas också i Europa. Ett europeiskt sjukvårdskort från FPA är ett bra tillägg, men det ersätter sjukvårdskostnader endast i en begränsad utsträckning och täcker inte till exempel kostnader för ambulansflygning vid allvarliga sjukdomsfall.

Det lönar sig också att kontrollera om det i ditt kreditkort eller exempelvis medlemskapet i ett fackförbund automatiskt ingår reseförsäkringar och om det skydd som de ger är tillräckligt. I vissa av de reseförsäkringar som du får via kreditkort och fackförbund kan det till exempel finnas en övre gräns för ersättningar i euro eller det går inte nödvändigtvis att utvidga dem till riskbenägna grenar.

En reseförsäkring ersätter olycksfall och sjukdomar av många olika slag, men inte allt. Före en resa är det därför skäl att fundera på hurdana aktiviteter som väntar. I fråga om ersättning för skador i vissa idrottsgrenar, såsom dykning med utrustning eller klättring, är det skäl att förhandla med försäkringsbolaget i förväg.

Reseförsäkringarna gäller också i Finland. De flesta försäkringsbolag har uppställt klara geografiska gränser, utanför vilka försäkringen träder i kraft. I de flesta fall ska en resa sträcka sig minst 50, 75 eller 100 kilometer från hemmet. I reseförsäkringen fastställs dessutom i allmänhet längden på en resa för vilken försäkringen gäller. Den mest typiska reslängden är 45 dygn eller 3 månader. En längre resa än detta måste avtalas med försäkringsbolaget på förhand.

För dem som reser i sällskap med barn är det bra att veta att barn och barnbarn som reser tillsammans med den försäkrade oftast omfattas av reseförsäkringen för en vuxen. Åldersgränserna för barn och barnbarn varierar mellan försäkringsbolagen och det är därför skäl att kontrollera också dem före en resa.

Det finns olika reseförsäkringar också för ungdomar. Ungdomsförsäkringar har oftast en åldersgräns på 28 år.

De vanligaste reseförsäkringarna

Resenärförsäkring: Ersätter kostnader förorsakade av sjukdom och olycksfall under resa samt kostnader för avbrytande och annullering av resa.

Resgodsförsäkring Täcker kostnader om resgodset blir stulet, går sönder eller försenas.

Reseförsäkring för en enskild resa: För den som reser sällan.

Kontinuerlig reseförsäkring: För personer som reser flera gånger om året.

Expert och källor
Text Piia Väisänen och Heidi Hänninen
Foto Getty Images
Arvioi artikkeli (sv)
Välkommen på inköp

Betygsätt

1/5 5/5