Rörlig bank

25.11.2015
0 betyg
Rörlig bank

Med hjälp av en mobilapplikation kan du sköta dina bankärenden när och var som helst. Nedan följer några experttips som gör "banksurfandet" tryggt och säkert.

Den mobila ärendeskötslen vinner allt mer terräng, men ibland oroar säkerhetsaspekten. Vi frågade Yhteishyväs/Samarbetes läsare och S-Bankens kunder vad som oroar mest. Vi bad S-Bankens riskhanteringschef Kaj Paananen och Nordeas nätsäkerhetschef Kim Sirén besvara några av läsarnas frågor.

Vilka bankärenden  kan jag sköta mobilt?

I princip kan du sköta samma ärenden via mobilen som via webbanken. Du kan bland annat öppna konton, kontrollera dina kontouppgifter, betala räkningar, aktivera lands­specifika kortbegränsningar och välja uttagsspärrar via mobiltelefonen. En del tjänster är applikationsberoende medan andra är sms-baserade, vilket innebär att de kan användas utan smarttelefon.

Jag kan ännu inte sköta  ärenden mobilt. Hur kommer  jag igång?

Kim Sirén: "Börja med att bekanta dig med smarttelefonens egenskaper och funktioner. När du vet hur telefonen fungerar kan du ladda ner bankens mobilapplikation via till exempel App Store, Google Play eller Windows Store. Följ bankens anvisningar. Bankens kundtjänst hjälper gärna."  

Kaj Paananen: "Du hittar information om webbanken och applikationen S-mobil på S-Bankens webb­­sidor. Du kan också söka informa­­tion och tips i olika diskussionsfora och sociala medier."

Är det säkrare att besöka webbanken via datorn  än via smarttelefonen?

Nej, båda terminalerna är lika säkra förutsatt att dataskyddet (virus­program etc.) är i skick och att ingen utomstående kommer åt koderna eller andra säkerhetsuppgifter. Bankernas egna mobilapplikationer är säkrast och behändigast. Upp­datera applikationen regelbundet!

Hur stävjar banken  missbruk?

Kaj Paananen: "Banken följer fortlöpande med alla försök till missbruk och vidtar vid behov korrigerande åtgärder. Den elektroniska ärendeskötseln har långt fler fördelar än nackdelar. Elektronisk betalning hemifrån eller från något annat säkert ställe är betydligt säkrare än betalning via en betalautomat i till exempel ett köpcentrum."

Kim Sirén: "Bankerna har erbjudit elektroniska tjänster redan länge. Tjänsterna bygger på säkerhet och användarvänlighet. Med säkerhet avses inte enbart den tekniska säkerheten utan även välfungerande lösningar och tydliga anvisningar."

Hur kan jag skydda  min smarttelefon  eller pekplatta?

Välj en säker pinkod och ett säkert lösenord. Välj också en så kallad säkerhetskod som apparaten automatiskt frågar efter när den inte har använts på en längre stund. Bär inte med dig dina koder eller lösenord på en papperslapp eller som en bild i apparaten. Dölj koderna på samma sätt som när du betalar med bank- eller kreditkort.

Kontakta omedelbart din bank om du misstänker att dina bankkoder har hamnat i fel händer eller om du upptäcker obekanta kontotransaktioner.

Kom ihåg att koderna motsvarar en underteckning.

Jag sköter alla mina bank­ärenden via smarttelefonen. Vad gör jag om telefonen förkommer eller blir stulen?

Kim Sirén: "Kontakta genast din bank och teleoperatör. Ditt ansvar upphör när du har kontaktat tjänsteleverantören. Om du misstänker brott bör du göra en brottsanmälan hos polisen."

Kaj Paananen: "Utomstående når inte dina bankuppgifter via telefonen  utan dina bank- eller kortkoder. Om både telefonen och koderna har förkommit skall du kontakta bankens spärrtjänst omgående."

Jag reser mycket och betalar ofta räkningar och flygbiljetter  utomlands. Är det tryggt att använda hotellens och kaféernas öppna nät?

Kim Sirén: "Jag använder ofta hotellens nät för att läsa e-post och sköta olika ärenden. Säkerheten förutsätter att dataskyddet (virusprogram etc.) är uppdaterat och att man använder ett krypterande VPN-program."

Kaj Paananen: "Kom ihåg att avsluta sessionen och bryta nätförbindelsen när du är klar. Banken rekommenderar inte användning av allmänna datorer på till exempel hotell, kaféer eller bibliotek för skötsel av bankärenden eftersom man inte kan känna till apparatens dataskydd."

Pankkiasioita ei suositella hoidettavan julkisella, yhteiskäytössä olevalla laitteella vaikkapa kirjastossa tai hotellin aulassa.

Hur identifierar jag en  säker nätuppkoppling?

Kaj Paananen: "Försäkra dig om att tjänsteleverantörens (flygfältets, hotellets, kaféets, restaurangens...) namn ingår i nätets namn. Du kan kontrollera krypteringen genom att klicka på låset bredvid browserns adressfält. Den webbadress som då visas skall vara densamma som adressen i adressfältet."

Kim Sirén: "Hemmets trådlösa nät kan och bör skyddas med något annat lösenord än standardlösenordet. Försäkra dig om att endast de önskade apparterna har tillgång till nätet och att ingen utomstående får tag på lösenordet. Du kan dölja ditt nät för utomstående apparater."

Jag sköter alla mina bankärenden via mobilbanken. Vilka nya elektroniska tjänster finns det?  

Kaj Paananen: "S-Förmånskortet har försetts med en egenskap för kontaktlös betalning, vilket innebär att man kan betala inköp under 25 euro utan att ange pinkoden. Egenskapen underlättar betalningen och hindrar utomstående från att se pinkoden. Den elektroniska identifieringen med bank­koder ger tilltång till många elektroniska tjänster, vilket innebär att man inte behöver hantera pappersblanketter och -formulär."

Kim Sirén: "De elektroniska tjänsterna möjliggör bland annat webbförhandlingar med så kallat chatstöd. Kodlistorna kommer att förnyas enligt bankernas egna tidsscheman. Koderna fungerar även framöver som användarens underskrift och bör därför förvaras omsorgsfullt."

Rörlig bank

Trygg ärendeskötsel

  • Använd bankens mobilapplikation. Uppdatera apparatens dataskydd och operativsystem regelbundet. 
  • Använd långa och komplexa pinkoder och lösenord. Undvik födelsedatum, enkla sifferserier så som 0000 och 1234 och andra bokstavs- och sifferkombinationer som är lätta att gissa sig till. 
  • Ha inte dina bankkoder i telefonen.
  • Bedrägerimeddelanden skickas i allmänhet som e-post, men man kan också bli utsatt för bedrägeriförsök via sms eller telefonsamtal. Under senare tid har språket i många bedrägerimeddelanden varit korrekt, vilket innebär att språkdräkten inte nödvändigtvis avslöjar bedrägeriförsöket.
  • Bankerna tar emot anmälningar om bedrägeriförsök. Kontakta banken om du misstänker att din terminalapparat har infekterats av ett skadeprogram.

Källa: Antti Kiuru, chef för Kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter

Text:
Illustrationer: Tuomas Ikonen
Arvioi artikkeli (sv)
Välkommen på inköp

Betygsätt

1/5 5/5