Hur nära är åskan?

18.6.2015
7 betyg
Hur nära är åskan?

I Finland infaller den livligaste åskperioden i juni–juli. Avståndet till åskan kan bedömas med hjälp av en enkel räkneoperation.

Åska är ett både imponerande och skrämmande väderfenomen. Åskperioden börjar i maj och pågår fram till slutet av september. Den livligaste perioden infaller mellan mitten av juni och slutet av juli. Fastän vinteråska är ett ovanligt fenomen kan det mullra i skyn också under den kalla årstiden.

Genom att dela antalet sekunder mellan blixten och mullret med tre får man veta avståndet till åskan i kilometer.

På vad baserar sig kalkylen? Ljusets hastighet är 300 000 kilometer per sekund, vilket innebär att blixten syns omedelbart. Mullret uppstår samtidigt som blixten, men eftersom ljudets hastighet endast är cirka 330 meter i sekunden (en miljondel av ljusets hastighet) räcker det tre sekunder för mullret att färdas en kilometer. Om antalet sekunder mellan blixten och mullret är 30 är åskan på cirka 10 kilometers avstånd från betraktaren. 

Åskmuller kan höras på upp till 20 kilometers avstånd. Ju längre avståndet mellan betraktaren och åskmolnet är, desto mer avlänkas ljudvågorna på sin väg mot betraktaren, vilket innebär att mullret avtar som en funktion av avståndet.  

När ett åskväder närmar sig bör man stänga alla fönster och dörrar eftersom en öppning i byggnaden kan fungera som blixtkanal. Dessutom åtföljs åska ofta av störtregn.

Avstånd till åskan: Genom att dela antalet sekunder mellan blixten och mullret med tre får man veta avståndet till åskan i kilometer.

Källa: MeteoroIogiska institutet

Text
Foto Esa Palmi
Arvioi artikkeli (sv)

Betygsätt

1/5 5/5