Tunnetko jokamiehenoikeudet?

10.6.2016
0 arviota
Tunnetko jokamiehenoikeudet?

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia luonnosta riippumatta siitä, kuka alueen omistaa. Jokamiehenoikeuksia käyttämällä ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

  • Jokamiehenoikeuksilla saa liikkua luonnossa: metsissä, niityillä tai vesistöissä, ei kuitenkaan piha-alueilla tai esimerkiksi viljelykäyttöön otetuilla alueilla.
  • Luonnonvaraisia, rauhoittamattomia kukkia, kasveja, marjoja ja sieniä voi kerätä.
  • Jokamiehenoikeuksien mukaan kasveista saa kerätä maanpäällisen osan sekä pienissä määrin myös juuria.
  • Huomaa kuitenkin, että kasvien keräämiseen liittyy joitakin rajoituksia. Esimerkiksi luonnonsuojelualueilla ei saa kerätä kasveja, vaikka niissä saisi sienestää ja marjastaa.
  • Kerää kasveja kerrallaan vain sen verran, että kasvusto säilyy kussakin paikassa elinvoimaisena.
  • Puun osia, sammalta tai jäkälää ei saa ottaa ilman maanomistajan lupaa.
  • Lain mukaan kasvien keräily ei saa aiheuttaa maanomistajalle vähäistä suurempaa haittaa. Tämä tarkoittaa muun muassa, että keräilystä ei saa jäädä maastoon pysyviä jälkiä.
  • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa.

Lähteet: Metsähallitus ja ympäristöministeriö

Teksti
Kuva 123RF
Arvioi artikkeli

Anna arvio

1/5 5/5