S-Bankens Annika Pohtila: Ställ följande frågor innan du bestämmer dig

13.6.2017
0 betyg
S-Bankens Annika Pohtila: Ställ följande frågor innan du bestämmer dig

1. Hur mycket kan jag placera?

Man kan inleda placerandet med små belopp. I S-Bankens fonder varierar minimibeloppet mellan 10 och 200 euro. Det viktigaste är att spara regelbundet. På lång sikt ger också mindre belopp trevlig avkastning på grund av fenomenet ränta på ränta, som innebär att både det ursprungliga kapitalet och avkastningen genererar ränta.

2. Vill jag vara aktiv?

Placeringsverksamhet kan liknas vid kontroll av skatteför-slaget. Få tycker om arbetet, men man får ofta lön för mödan. En del människor följer aktivt med börskurserna och väljer placeringsobjekt själva medan andra, som vill spara tid och besvär, väljer att placera i fonder som sköts och förvaltas av utomstående experter. Ifråga om aktivitet har placeringsverksamhet många likheter med reparationen av en bil: Man kan söka felet, handla reservdelar och reparera bilen själv eller man kan låta en märkesverkstad ta hand om hela reparationen.

3. Vad eftersträvar jag?

Ställ upp ett klart mål för sparandet. Målet kan vara exempelvis en renovering om 2–3 år eller inköp av en ny bil. Målet kan också vara att skapa en reserv för familjen eller att dryga ut den framtida pensionen.

4. När behöver jag pengarna?

Om man behöver pengarna inom ett par år lönar det sig att välja ett lågriskobjekt så som en räntedominerad fond. Den medför mindre risk för kapitalförlust än till exempel placering i aktier. Om man vet att man inte behöver pengarna på länge kan man ta en större risk och placera i exempelvis en aktiedominerad fond. Aktiefondernas värde fluktuerar, men på lång sikt ger de i allmänhet bättre avkastning än räntefonderna.

Text
Foto iStockphoto
Expert utvecklingschef inom segmentet placering och sparande Annika Pohtila, S-Banken
Arvioi artikkeli (sv)
Välkommen på inköp

Betygsätt

1/5 5/5