Vem beviljas bolån och hur mycket får man låna?

19.10.2017
3 betyg
Väl motiverade bolån

För de flesta är bostadsköpet livets största ekonomiska beslut. På vilka grunder avgör banken vem som beviljas bolån? S-Banken tar ställning till tre fiktiva låneansökningar.

1. Den första egna bostaden i sikte

Viivi, 27, är utexaminerad klasslärare och har fast anställning vid en lågstadieskola. Hon hyr en enrummare i Esbo i vilken hon bor ensam. Hyran är 800 euro i månaden. 
 
Viivi vill gärna börja samla kapital och köpa en egen bostad i stället för att bo på hyra. 
 
Hon drömmer om en liten tvårummare eller stor etta i ett flervåningshus i Esbo. Den tilltänkta bostadens pris är cirka 230 000 euro. 
 
Eftersom Viivi inte har något sparkapital, skulle hon finansiera bostadsköpet med lån.
 
Bankens beslut: 
 
Tanken att placera i en ägarbostad är utmärkt och återspeglar Viivis sunda syn på ekonomin. Enligt bankens bedömning är ett 25-årigt lån på 230 000 euro ändå för stort i förhållande till Viivis betalningsförmåga. 
 
Viivis nettoinkomst är 2 150 euro i månaden. Skötseln av ett lån på 230 000 euro (räntor och amorteringar) skulle kosta 870 euro i månaden. Till detta belopp tillkommer bolagsvederlaget samt kostnaderna för el och vatten, det vill säga cirka 230 euro i månaden. 
 
Viivi har även ett studielån på 10 000 euro som kostar 100 euro i månaden.
 
Banken anser att det sökta lånet skulle belasta Viivis singelhushåll alltför hårt och inte lämna något utrymme för eventuella oförutsedda utgifter. Låne-skötseln skulle därtill tvinga Viivi att avstå från sina hobbyer och utlands-resor. 
 
Viivi och bankens låneförhandlare gör den gemensamma bedömningen att ett lån på 150 000 euro med en månadsrat på 570 euro skulle rimma med Viivis ekonomi och lämna utrymme för även andra utgifter och ett litet sparande. 
 
Detta innebär att Viivi måste ge avkall på den tilltänkta bostadens storlek och läge. Det lägre lånebeloppet räcker till inköp av ett trevligt hem lite längre bort, men i närheten av välfungerande trafikförbindelser. 
 
Viivi behöver säkerhet för lånet. Banken godkänner 70 procent av bostadens skuldfria värde som säkerhet, det vill säga 105 000 euro. Viivis föräldrar, som äger en fyrarums radhuslänga i Tammerfors, ställer säkerhet för det resterande lånebeloppet på 45 000 euro.
 

2. Ungt par vill flytta till ett större hem

Milla, 31, och Joni, 32, som bor i Jyväskylä, väntar sitt första barn om några månader och vill flytta till ett större hem. Joni har fast anställning vid ett IT-företag och Milla, som är sjuksköterska, är visstidsanställd. 
 
Milla amorterar ett studielån på 5 000 euro med 100 euro i månaden. Skötseln av Jonis studielån på 10 000 euro kostar 150 euro i månaden.
 
I dag bor paret i en egen tvårumslägenhet i ett flervåningshus. Lägenheten är värd cirka 150 000 euro. Vid en försäljning skulle Milla och Joni använda 
 
110 000 euro till att betala bort sitt gamla bolån, 25 000 euro som grundplåt för det nya bolånet och 15 000 euro till bland annat förmedlingsavgifter och inredning av det nya hemmet. Paret behöver också pengar till en ny bil. 
 
Milla och Joni söker en ny eller inflyttningsklar radhustrea eller -fyra i närheten av Jyväskylä centrum. En sådan bostad kostar ungefär 245 000 euro. Paret vill låna 220 000 euro.
 
Bankens beslut:
 
Banken beslutar att bevilja lånet eftersom lånebeloppet är realistiskt i förhållande till Millas och Jonis inkomster. Millas nettoinkomst är 2 200 och Jonis 2 900 euro i månaden.
 
Vid helhetsbedömningen fäste fanken uppmärksamhet vid Millas visstidsan-ställning och hennes möjligheter att återgå till arbetslivet efter moderskapsledigheten. Viivi har jobbat fem år på samma arbetsplats och fått ett muntligt löfte om fortsättning av sin chef. Därtill har sjuksköterskor goda sysselsättnings-utsikter.
 
Månadsraten är 830 euro. Efter de obligatoriska utgifterna räcker parets pengar till anskaffningar och levnadskostnader. Milla och Joni har räknat ut att det blir kvar pengar på kontot efter låneskötseln och de övriga utgifterna. Paret tänker börja fondspara. 
 
Paret vill också trygga sin ekonomi och garderar sig mot oförutsedda händelser genom en Schysst bolåneförsäkring. Försäkringen tryggar återbetalningen av bolånet i händelse av dödsfall eller bestående men till följd av olycksfall. 
 
Milla och Joni behöver säkerhet för lånet. Banken godkänner 70 procent av bostadens skuldfria värde som säkerhet. 
 
Parets föräldrar ställer säkerhet för det resterande lånebeloppet. 
 

3. Från egnahemshus till lägenhet

Tuija, 63,och Martti, 65, har bott nästan 30 år i ett egnahemshus i närheten av Uleåborgs centrum. Det pensionerade parets barn är utflugna, vilket innebär att Tuija och Martti har överlopps utrymme i sitt 120 kvadratmeter stora hus. 
 
Paret har redan länge funderat på att flytta till ett mindre hem. Under den senaste tiden har det krävande underhållet av huset och en dyr förestående grundrenovering aktualiserat planerna. Tuija och Martti söker en bekväm trerummare i ett flervåningshus nära centrala Uleåborg. 
 
Husets uppskattade försäljningspris är 130 000 euro. För pengarna skulle paret återbetala ett renoveringslån på 20 000 euro, betala förmedlingskostnaderna och skaffa möbler och annat nödvändigt till det nya hemmet. 
 
Det återstående beloppet på 90 000 euro skulle användas som grundplåt för det tilltänkta hemmet. En ny trerummare i Uleåborg kostar cirka 250 000 euro, vilket innebär att paret behöver låna 160 000 euro.
 
Bankens beslut:
 
Banken beslutar att bevilja Tuija och Martti ett bolån på 160 000 euro trots att lånebeloppet nästan är det maximala med tanke på parets återbetalningsförmåga. Skötseln av det 25-åriga lånet kostar 600 euro i månaden.
 
Bankens positiva beslut grundar sig på att både Tuija och Martti har stabila och regelbundna pensionsinkomster. Tuijas nettopension är 1 300 och Marttis 1 800 euro i månaden. Paret har skött sin ekonomi klanderfritt och har besparingar.
 
Enligt bankens bedömning klarar Tuija och Martti av återbetalningen av lånet fastän räntenivån och månadsraterna skulle stiga. Det nya husbolaget har inga förestående reparationer som skulle öka boendekostnaderna. Säkerheten är skick eftersom den tilltänkta bostaden räcker som säkerhet för lånet.
 
 

Så här ansöker du om bolån hos S-banken

Ansökan kan göras via nätet. Banken ställer frågor om den tilltänkta bostaden och sökandens ekonomi, det vill säga inkomsterna, utgifterna, tillgångarna och skulderna. Uppgifterna kompletteras vid en låneförhandling med bankens representant. Därefter gör banken en helhetsbedömning som ligger till grund för lånebeslutet.

Banken vill ha svar på följande frågor:

  • Återbetalningsförmåga: Har den som ansöker om lån regelbundna och tillräckligt stora inkomster? Vilket är gäldenärens arbetsförhållande? Vilka är sysselsättnings-möjligheterna framöver? En hur stor skuld och hur stora månadsrater klarar gäldenären nu och om räntenivån stiger.
  • Ekonomisk status: Vilka obligatoriska utgifter har den som ansöker om lån? Har gäldenären andra lån? Hur stora är i så fall månadsraterna? Har gäldenären besparingar, placeringar eller andra tillgångar?
     
  • Kredituppgifter: Har den som ansöker om lån betalningsstörningar? Har gäldenären skött sina penningaffärer klanderfritt?
     
  • Bostaden: Vilket är den tilltänkta bostadens säkerhetsvärde? Hur utvecklas bostadens värde under de kommande åren? Vilka ytterligare säkerheter behövs? Står bostaden/fastigheten inför stambyte eller andra kostsamma renoveringar som kräver tilläggslån?

 

Text
Illustrationer Julia Tavast
Arvioi artikkeli (sv)
Välkommen på inköp

Betygsätt

1/5 5/5