Lite som ett jobb

21.2.2014
0 betyg

Inträdesproven är inkörsporten till studielivet. Med en bra plan och viljestyrka kommer man långt, det intygar både studerande och studiehandledare.

Lite som ett jobb

Oberoende vilken utbildning man söker till är det alltid bra att förbereda sig väl inför inträdesförhören.

"Jag gjorde mentala övningar inför inträdesprovet. Jag satte mig i soffan och gick igenom hela processen i mitt huvud, nästan som en idrottare", berättar Tii Tanner.

Våren 2011 sökte hon in på musikpedagoglinjen på Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Inträdesprovet bestod av olika musikprov, men också av en intervju.

"Man ska berätta för sig själv varför man vill studera något, då är det lättare att berätta för andra. Jag hade klart för mig att jag ville studera musikpedagogik och varför jag ville det. Man ska helt enkelt veta varför man väljer en inriktning, det gäller alla studier", säger Tanner.

Enligt studiehandledare Misha Eriksson från Mattlidens gymnasium ska man speciellt inför en intervju fundera på sina styrkor och svagheter inför det valda studieområdet och ett framtida yrke.

"Och så ska man signalera intresse för utbildningen, de vill inte anta personer som inte är genuint intresserade", säger han.

Tii Tanner förstår att många är nervösa inför intervjun, men sist och slutligen är det inte en skrämmande situation.

"Det är helt vanliga människor som sitter där, det är som en pratstund där man får berätta om sådant som ligger en nära."

Fastän Tii Tanner förberett sig väl fanns det ändå en del hon kunde ha tänkt på innan intervjun.

"Jag kunde kanske ha varit mer förberedd på att svara på varför jag vill bli pedagog och gett ett djupare svar."

Läs och anteckna

Inom vissa ämnen kan man göra en första förberedelse inför inträdesproven redan då man anmäler sig till studentskrivningarna. För Fredrik Häggman blev inträdesproven till samhällsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi en rak fortsättning på studentskrivningarna.

"Det var samma böcker som jag hade läst till studenten så de var i färskt minne", berättar han.

Fastän han läst böckerna för skrivningarna läste han dem en gång till inför inträdesprovet. De tidigare anteckningarna och understreckningarna var till stor nytta.

"Jag läste på samma sätt som till studenten, jag satt på bibban och pluggade."

Studiehandledare Misha Eriksson framhåller vikten av rutin.

"Det är A och O att planera ordentligt och ha en översikt av vad man ska läsa", säger Eriksson.

Med över 20 års erfarenhet av jobbet som studiehandledare påminner han om att en tidtabell och tydliga dagsrutiner bär långt.

"Det är lite som ett jobb, man kanske jobbar nio till fyra och så har man lunchpauser och kaffepauser. Kvällar och helger är lediga", skissar Eriksson upp.

Enligt honom är det också bra med lite hälsosam tävling kompisar emellan, till exempel kan man tävla om vem som är först på biblioteket.

"Man har också jättemycket nytta av att bolla tankar med kompisar som läser samma sak."

"Man skall berätta för sig själv varför man vill studera något, då är det lättare att berätta för andra."

Man kan vinna mycket på att flytta till en annan ort för att studera.

Flera alternativ är bra

Själv sökte Fredrik Häggman in på ÅA direkt efter studenten och tror att det är en bra plan för de flesta.

"Om man söker in genast efter studenten är man redan i gång med pluggtekniken, efter ett mellanår kan det kännas svårare", säger han.

Misha Eriksson håller med.

"Det är många som tycker att det skulle vara skönt med ett mellanår men det kan också vara bra att ha en studieplats som väntar på en", säger han.

Man ska inte heller vara rädd för att söka sig utanför hemorten. Enligt Eriksson ska man inte låta en b-plan stupa för att man inte vill flytta.

"Man kan vinna mycket på att flytta till en annan ort för att studera", framhåller han."

Aldrig för sent

Under sina år som studiehandledare har Misha Eriksson fått samma frågor många gånger om. Utöver de praktiska frågorna om hur själva ansökningsprocessen går till är det många som frågar om hur svårt det är att komma in på en viss studielinje. Eriksson påminner därför om att statistiken inte säger allt.

"Det är många som anmäler sig till ett inträdesprov men läser inte eller dyker inte ens upp. Om man förbereder sig bra tävlar man kanske med hälften av de sökande."

Med en bra studieteknik är det också lättare att ta till sig stora mängder text. Det viktigaste är att förstå vad man läser.

"Man kan till exempel skriva ner kontexten mer kortfattat så att man vet vad det handlar om. Det är också bra att öva sig på att skriva längre texter så att man klarar av att formulera sig tydligt i inträdesprovet och inte får skrivkramp", säger Fredrik Häggman.

Dessutom ska man inte glömma det viktigaste.

"Man ska sova ordentligt innan provet och vara fokuserad", påminner Häggman.

Om det inte lyckas på första försöket behöver det inte betyda att studierna inte skulle vara rätt för en.

"Man kan alltid söka in på nytt, då visar man också att man verkligen vill studera just det ämnet", påminner Tanner."

"Det är många som anmäler sig till ett inträdesprov men läser inte eller dyker inte ens upp."

Tillräckligt med sömn, motion, lunch- och mellanmålspauser hör till en välplanerad studiedag.

Studiehandledare Misha Erikssons tips inför inträdesproven

  • Planering och självkännedom. Ha en bra plan som passar dig och följ den. Ha klart för dig hur mycket tid du behöver.
  • Plan B. Om du är osäker på studieinriktningen lönar det sig ändå att söka studieplats och börja studera. Det är lättare att hitta rätt om man redan är inne i studievärlden.
  • Tänk utanför lådan. Det finns en massa besläktade utbildningar, vidga vyerna och kolla vilka studielinjer som ligger inom ditt intresseområde.

Den gemensamma ansökningen för högskoleutbildningar i Finland är öppen från den 3 mars till den 1 april.

MER INFORMATION:

Studieinfo.fi

Text:
Illustrationer: Kalle Talonen
Arvioi artikkeli (sv)

Betygsätt

1/5 5/5