Kom ihåg allemansrätten

10.6.2016
0 betyg
Kom ihåg allemansrätten

  • Man kan samla vilda, icke fridlysta blommor, örter och växter med allemansrätten.
  • Enligt allemansrätten får man samla den del av växten som växer ovan jord samt även en liten del rötter.
  • Det finns emellertid vissa begränsningar som man bör beakta när man samlar vilda örter. Till exempel på naturskyddsområden får man inte samla växter, även om man får plocka svamp och bär där.
  • Samla bara så mycket växter åt gången, att växtligheten bevarar sin livskraft på området i fråga.
  • Delar av träd, mossa eller lav får man inte ta utan markägarens tillstånd.
  • Enligt lagen får uppsamling av vilda växter inte medföra mer än ringa olägenhet för markägaren. Det här betyder bland annat att det inte får bli synliga spår i terrängen när man samlar växter. Dessutom måste man komma ihåg att man inte får samla växter på andras gårdsplaner.
Text
Foto 123RF
Arvioi artikkeli (sv)

Betygsätt

1/5 5/5