Fonderna belönar spararen

23.1.2014
0 betyg
Fonderna belönar spararen

Fondsparandet har blivit mäkta populärt. Behändigheten, de många alternativen för olika livssituationer och avkastningen, som är bättre än vid kontosparande, gör fonderna till en attraktiv sparform.

Kontosparande är en mycket vanlig sparform, men lönsamheten är inte den bästa möjliga. Under tider med låg ränta ger kontosparandet mycket ringa avkastning, om någon alls.

Det är således inte förvånande att över 700 000 finländare har valt fondsparande i syfte att trygga sina besparingar.

"Fonderna är expertskötta placeringsportföljer i vilka spararna äger en andel", säger försäljningsdirektör Jussi Lilja från kapitalförvaltningsbolaget FIM.

De vanligaste fondtyperna är aktiefond, räntefond och blandfond. En aktiefond består av företagsaktier och en räntefond av andelar i bland annat stats- och företagslån. I en blandfond kombineras aktie- och ränteplaceringar.

Kapitalförvaltningsfonden, som består av andelar i olika fonder, är en växande fondtyp.

"Fördelen med en kapitalförvaltningsfond, som är fondernas fond, är placeringens stora spridning. Kapitalförvaltningsfonden är också ett skattemässigt effektivt alternativ, eftersom vinstbringande affärer inom fonden inte får omedelbara skattekonsekvenser", berättar Lilja.

Fondernas verksamhet är noggrant reglerad – varje fond har regler som fastställs av Finansinspektionen. I reglerna stipuleras bland annat inom vilket område eller inom vilken bransch fonden får placera medel.

Kapitalet i sparfonderna, som kan ha obegränsat antal andelsägare, ökar i takt med ägarnas placeringar. Kapitalet i fonderna tillhör andelsägarna.

Fondernas verksamhet är noggrant reglerad. I reglerna stipuleras bland annat inom vilket område eller inom vilken bransch fonden får placera medel.

Risk och avkastning går hand i hand

Fondsparande är inte helt riskfritt. De placerade medlen har inte samma skydd som till exempel kontomedel och avkastningen kan inte garanteras. Den förväntade avkastningen uppskattas på basis av realiserad avkastning under en längre tid.

Räntefonder med låg risk har en förväntad avkastning på 2–4 procent och en optimal placeringstid på 1–3 år. För blandfonderna är den förväntade avkastningen 4–8 procent och placeringstiden 3–5 år. Aktiefonderna har den högsta förväntade avkastningen, nämligen 8–12 procent, men placeringstiden är över 5 år.

Risken går hand i hand med den förväntade avkastningen, vilket innebär att högriskfonder kan medföra både trevliga överraskningar och stora besvikelser.

"Fonden FIM Vision, som placerar sina medel i små och medelstora europeiska företag, har givit en årlig avkastning på över 14 procent sedan starten år 2002. På mer exotiska marknader kan resultatet vara betydligt sämre – FIM:s Ukrainafond avvecklades när placeringslandet drabbades av en allvarlig kris", säger Jussi Lilja.

Ingen teckningsavgift för ägarkunder

Finansbolagen debiterar en fondberoende avgift för förvaltandet av spararnas medel.

För räntefondernas del är den årliga förvaltningsavgiften 0,2–1 procent och för aktiefondernas del är den 1–2,5 procent.

"Eftersom förvaltningsavgiften beaktas varje dag visar fondernas värde direkt hur sparandet har utvecklat sig", säger Jussi Lilja.

Utöver förvaltningsavgiften debiteras kunden fasta tecknings- och uttagsavgifter. Finansbolagen erbjuder ofta avgiftsfri teckning och nedsatt förvaltningsavgift.

"Handelslagens ägarkunder kan placera i S-Sparfonderna utan tecknings-, uttags- och förvaltningsavgifter", säger Jussi Lilja.

"Fondsparandet är en både belönande och bekymmersfri sparform. Varför inte kombinera målsparande med goda vinstmöjligheter?"

Ägarkunderna kan styra sin Bonus till S-Sparfond.

Bonusen till S-Sparfond

Bonusen till en S-Sparfond

S-gruppens ägarkunder kan inleda sitt fondsparande genom att låta S-Banken föra över Bonusbeloppen till en sparfond. Den nya tjänsten lanserades i slutet av förra året.

"Många ägarkunder vill ha högre avkastning än vanlig kontoränta på sina Bonusmedel", säger direktör Jari Sinkkonen från S-Banken.

Fondsparandet inleds genom att öppna ett S-Fondkonto i webbanken. S-gruppens Bonus och andra månatliga utbetalningar görs därefter till fondkontot, varifrån medlen styrs till den önskade sparfonden. Den som vill spara mer kan styra pengar till S-Fondkontot från till exempel sitt lönekonto.

"När kontosaldot överstiger 10 euro förs pengarna automatiskt över till den önskade sparfonden."

Kunden kan välja mellan de tre S-Sparfonderna Försiktig, Måttlig och Modig. Namnen anger fondernas risknivåer.

Skillnaden mellan sparfonderna är deras innehåll av instrumentet aktier: i fonden Försiktig är aktieinnehållet cirka 30 procent, fonden Måttlig innehåller cirka 70 procent aktier och fonden Modig är nästan uteslutande aktiebaserad. Fonderna förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab.

Spararens medel styrs till en sparfond åt gången, men kunden kan byta fond när som helst. Medlen i S-Sparfonderna är inte bundna, vilket innebär att de kan lyftas när som helst utan uttagsavgift.

Fondspararna kan följa med fondernas utveckling i S-Bankens webbank, där informationen uppdateras fortlöpande.

Varför lanserar S-Banken ett eget fondsparande när marknaden är full av olika fondalternativ?

"Initiativet kom från ägarkunderna som efterlyste ett enkelt och bekvämt sätt att bli fondsparare", säger Jari Sinkkonen.

Fyra steg mot fondsparande

Det viktigaste är att fatta beslut om att inleda sparandet. När beslutet är fattat gör man upp en sparplan och ett sparavtal i vilka man preciserar fyra parametrar.

Observera följande fyra parametrar:

  • Sparbelopp. Uppskatta hur mycket du kan/vill spara per månad.
  • Risktålighet. Bedöm hur väl du klarar tillfälliga förluster och tillfälliga minussaldon.
  • Förväntad avkastning. Definiera vilken avkastning du eftersträvar per år och/eller under hela spartiden.
  • Spartid. När vill du realisera vinsten? Fonder med låg avkastning och liten risk lämpar sig för korttidssparande medan fonder med längre spartid och högre förväntad avkastning är ett alternativ för långtidssparande.

MER INFORMATION:

Bekanta dig med S-Sparfonderna och överföringen av Bonus

Text:
Illustrationer: Tuomas Ikonen
Arvioi artikkeli (sv)
Välkommen på inköp

Betygsätt

1/5 5/5