Drivning av plantor

21.1.2014
0 betyg
Drivning av plantor

Drivningsfaserna omplantering och härdning gör plantorna starka.

Fastän det ännu är långt kvar till sommaren kan man inleda plantskolningen redan nu. Syftet med drivningen är att göra plantorna tillräckligt starka innan de planteras ut i trädgården.

Drivningen kan inledas när dagarna är tillräckligt långa. Eftersom otillräckligt ljus och hög inomhusvärme gör att plantorna blir långa och tunna bör man undvika att så fröerna alltför tidigt. Fröer som sås före mars behöver extra ljus från en växtlampa.

Kraven gällande bland annat såningstid och växt-underlag varierar från växt till växt och därför lönar det sig att läsa instruktionerna på fröpåsarna. Drivningen av plantor följer alltid grundmönstret sådd, omplantering och härdning.

Små fröer kan sås i samma kärl, men större fröer kräver egna kärl.

Plantdrivningens faser

Frösådd

1. Så fröerna tillräckligt glest i små krukor eller askar med hål i bottnen. Använd näringsfattig såmylla. Såningstiden och -djupet samt groningstemperaturen och -tiden anges på fröpåsen.

Bevattning

2. Vattna med en sprayflaska eller genom att ställa krukorna eller askarna i ett större kärl med rumstempererat vatten. Häll inte vatten direkt på odlingen eftersom vattnet kan föra fröerna till kärlets kanter.

Täck odlingen

3. Täck odlingskärlet med en perforerad plastfilm. Placera kärlet enligt instruktionerna på fröpåsen. Vissa växter tycker om mörker och andra tycker om ljus. Om odlingen skall stå vid ett fönster lönar det sig att ställa odlingskärlet i en isolerande styroxlåda som skyddar mot drag.

Omplantering

4. Plantera försiktigt om plantorna i egna kärl när de har fått sina första egentliga blad (kommer efter hjärtbladen). Placera växtkärlen på ett ljust ställe, men skyddade mot direkt solljus.

Härda plantorna

5. Inled härdningen ungefär en vecka före utplanteringen. Låt plantorna stå utomhus under dagen men ta in dem till natten.

Plantskolarens ABC

Hjärtblad = Plantans första blad som ofta ser annorlunda ut än plantans egentliga blad.

Omplantering = Omplantering i rymligare växtkärl gör plantorna kraftigare eftersom deras rötter får mer utrymme.

Härdning = Syftet med härdningen är att vänja plantan vid temperaturväxlingar och att förbereda den för plantering utomhus.

Såmylla = Mullblandning för sådd av frön. Innehåller mindre näring än planteringsmylla.

Växtlampa = Effektiv speciallampa som ger växterna extra ljus under den mörka årstiden.

 

Källa: Nyttoväxtföreningen

Text:
Illustrationer: Jonna Koivumäki
Arvioi artikkeli (sv)
Välkommen på inköp

Betygsätt

1/5 5/5