Yhteishyvän kilpailujen säännöt

25.5.2018

Oheiset säännöt koskevat kaikkia Yhteishyvän kilpailuja, jos poikkeuksesta ei erikseen mainita.

Järjestäjä
 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta ("SOK"), Julkaisutoiminta / Yhteishyvä.
Osoite: PL 1, 00088 S-ryhmä.
Y-tunnus 0116323-1.
 
Mitkään SOK Julkaisutoiminnan / Yhteishyvän Facebookissa tai Instagramissa järjestämät kilpailut eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia eivätkä ne liity mitenkään Instagramiin tai Facebookiin. Näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.
 
Kilpailuaika
 
Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun yhteydessä. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita päivityksiä ei oteta huomioon.
 
Järjestäjän työntekijät, kilpailun yhteistyökumppaneina toimivien yritysten työntekijät, kilpailun järjestelyissä osallisena olleiden yritysten työntekijät ja edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu.
 
Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on SOK Julkaisutoiminnalla oikeus hylätä osallistuminen.
 
Voittajan valinta
 
Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen. Arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on SOK Julkaisutoiminnalla oikeus valita tilalle toinen voittaja.
 
Palkinnot
 
Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.
 
Henkilötietojen käsittely
 
SOK käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.
 
Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.
 
Voittajien nimien julkaiseminen
 
Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.
 
Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
 
SOK Julkaisutoiminta vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Poikkeuksena kaupalliset yhteistyöt, jolloin kilpailun tilaaja vastaa arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat SOK Julkaisutoiminnan sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
 
SOK Julkaisutoiminta ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
 
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja SOK Julkaisutoiminnan päätöksiä. SOK Julkaisutoiminta pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.
 
Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.
 
Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa SOK Julkaisutoiminnalle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla SOK Julkaisutoiminnalla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.
 
Muut ehdot
 
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja SOK Julkaisutoiminnan niiden nojalla tekemiä päätöksiä.
 
Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien SOK Julkaisutoiminnan riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.
 
SOK Julkaisutoiminta pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.
 
Muutoksista ilmoitetaan Yhteishyvän verkkosivuilla osoitteessa yhteishyvä.fi.